H.H.第三世多杰羌佛藝術西畫欣賞

H.H. 當你第一眼觸碰到多杰羌佛第三世雲高益西諾布頂聖如來的「超自然抽象色彩」,那鮮明耀眼的紅黃藍白黑,跳躍繼續閱讀 “H.H.第三世多杰羌佛藝術西畫欣賞"