H.H.第三世多杰羌佛藝術西畫欣賞 -南無釋迦牟尼法王子

H.H.第三世多杰羌佛藝術西畫欣賞 南無釋迦牟尼法王子 當你第一眼觸碰到多杰羌佛第三世雲高益西諾布頂聖如來的「繼續閱讀 “H.H.第三世多杰羌佛藝術西畫欣賞 -南無釋迦牟尼法王子"

H.H.第三世多杰羌佛不收供養!!

H.H.第三世多杰羌佛不收供養!! 第三世多杰羌佛辦公室(第四十九號公告) H.H.第三世多杰羌佛不收供養!!繼續閱讀 “H.H.第三世多杰羌佛不收供養!!"