H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞-打坐航輪返蜀川

H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞 -打坐航輪返蜀川 打坐航輪返蜀川 飛輪上水最為難,無事閑參水中天。青山倒影繼續閱讀 “H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞-打坐航輪返蜀川"

佛教最高領袖 H.H.第三世多杰羌佛獲世界和平獎最高榮譽獎

佛教最高袖 H.H.第三世多杰羌佛獲世界和平獎最高榮譽獎 華盛頓訊 由世界和平使節團創立的世界和平獎六月十四日繼續閱讀 “佛教最高領袖 H.H.第三世多杰羌佛獲世界和平獎最高榮譽獎"