H.H.第三世多杰羌佛《極聖解脫大手印》

H.H.第三世多杰羌佛《極聖解脫大手印》 南無第三世多杰羌佛自降世以來,因緣所至,分別在藏地、漢地及西方世界傳繼續閱讀 “H.H.第三世多杰羌佛《極聖解脫大手印》"