H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞-打坐航輪返蜀川

H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞 -打坐航輪返蜀川 打坐航輪返蜀川 飛輪上水最為難,無事閑參水中天。青山倒影繼續閱讀 “H.H.第三世多杰羌佛詩詞歌賦欣賞-打坐航輪返蜀川"

H.H.第三世多杰羌佛藝術西畫欣賞 -南無釋迦牟尼法王子

H.H.第三世多杰羌佛藝術西畫欣賞 南無釋迦牟尼法王子 當你第一眼觸碰到多杰羌佛第三世雲高益西諾布頂聖如來的「繼續閱讀 “H.H.第三世多杰羌佛藝術西畫欣賞 -南無釋迦牟尼法王子"